สร้างคอร์สอออนไลน์ฉับไวไปกับ Open EdX

Description

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการสร้างและจัดการรายวิชา MOOC (StudioX-Thai) รายวิชานี้ เป็นรายวิชาที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและขั้นตอนของการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ Thai MOOC จึงเหมาะสมกับ คณาจารย์ บุคลกร และผู้ที่ต้องการพัฒนารายวิชาออไลน์ทุกท่าน ที่ต้องการพัฒนารายวิชาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น เนื้อหารายวิชานี้อธิบายการใช้งานครอบคลุมทุกเครื่องมือที่มีอยู่ บนระบบ Thai MOOC แบ่งออกเป็นเนื้อหาที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (อยากให้ดูว่าตรงนี้ผู้เรียนเรียนแล้วทำอะไรได้)

 1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง
 2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้
 3. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้ด้วยการคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้
 4. ผู้เรียนสามารถบอกการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้

เนื้อหาที่ใช้สอน

 • รู้จักระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC
 • เรียนรู้กลุ่มเมนูพื้นฐานในหมวดหมู่ Content
 • เรียนรู้กลุ่มเมนูพื้นฐานในหมวดหมู่ Settings
 • เรียนรู้วิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • เรียนรู้วิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มเครื่องมือ HTML Component
 • เรียนรู้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มเครื่องมือ Problem Component
 • เนื้อหาเพิ่มเติม

ที่มงานผู้สอน

 

นายชื่อไทย นามสกุลมุข
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผู้พัฒนารายวิชา

 

 

นายชื่อไทย นามสกุลมุข
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผู้พัฒนารายวิชา

 

Additional information

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

12 ซม.

รูปแบบการเรียน

ศึกษาตามอัธยาศัย

รหัสรายวิชา

ThaiMOOC003

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information